HroncoRun 2018 – propozície bežeckej súťaže

HroncoRun 2018 – propozície bežeckej súťaže

Milí priatelia, zverejňujeme propozície 5. ročníka regionálnej bežeckej súťaže HroncoRun. Vekové kategórie: I. kategória: 1. – 3. ročník ZŠ (750m) II. kategória: 4. – 6. ročník ZŠ a príslušný ročník OG (750m) III. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ a príslušné ročníky OG (1500m) IV. kategória: 1. –...

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ pre primárne vzdelávanie

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ pre primárne vzdelávanie

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, 040 01...

Športová akadémia Mateja Tótha – SÚŤAŽ – ďakujeme za vaše hlasy!

Športová akadémia Mateja Tótha – SÚŤAŽ – ďakujeme za vaše hlasy!

Vážení rodičia, naša škola – Základná škola, Hroncova 23. Košice sa zúčastnila celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás prosíme, urobte dobrú vec a hlasujte za...

Otvorené hodiny korčuľovania – POZVÁNKA

Otvorené hodiny korčuľovania – POZVÁNKA

Vážení rodičia, srdečne vás pozývame na otvorené hodiny KORČUĽOVANIA, ktoré budú spojené so slávnostným ukončením vyučovania predmetu športová príprava – korčuľovanie v školskom roku 2017/2018. I. ročník: 24. mája 2018 o 12.30 hod. II. ročník: 24. mája 2018 o 13.15 hod.  III. a IV...