Platba za záujmové útvary v CVČ

Platba za záujmové útvary v CVČ

Vážení rodičia, žiadam Vás o vyplatenie poplatkov (školné) za záujmové útvary v rámci Centra voľného času Oáza pri ZŠ Hroncova 23 v Košiciach. Termín: najneskôr do 30.9.2015 (vedúcemu záujmového útvaru) Prosím o platbu v hotovosti, podľa vopred zaznačeného spôsobu platby v žiadosti o prijatie...