Imatrikulácia prvákov už 18. novembra 2015

Imatrikulácia prvákov už 18. novembra 2015

Milé sovičky a žabky, vážení dvorania, rodičia, starí rodičia a kamaráti, v Kráľovstve prekvapení sa uskutoční, už tradične,veľká slávnosť, na ktorú pozýva Jej Veličenstvo Kráľovná Klára. Slávnostná “Imatrikulácia prvákov” a vyhlásenie sovičiek a žabiek za právoplatných žiakov...