Žiacka školská rada

Školský rok 2017/2018

Predsedníčka: Dominika SNOPEKOVÁ
Podpredsedníčka: Natália JAMBOROVÁ

Členovia:

4.A – Adam Dudinský, Elena Kravcová
5.A – Július Desiatník, Michaela Štofčíková
6.A – Daniela Snopeková, Juliana Kováčová
7.A – Matúš Betuš, Viktória Raffáčová
8.A – Michaela Ferenčiková, Lívia Bayalinová
9.A – Dominika Snopeková, Patrik Roland Najmík
9.B – Natália Jamborová, Júlia Sofia Hadbavná

Gestorky ŽŠR: Mgr. Gabriela Michalcová, Mgr. Lucia Németová

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE


Štatút žiackeho parlamentu