Riaditeľské voľno – 21. novembra (žiaci 6. – 9. ročníka)

Riaditeľské voľno – 21. novembra (žiaci 6. – 9. ročníka)

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka...

POZVÁNKA – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

POZVÁNKA – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV

PRE RODIČOV BUDÚCICH PRVÁČIKOV!    PRVÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA NAŠEJ ŠKOLE!    Vážení rodičia, dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na neformálne stretnutie “Pri kávičke – veselo i vážne”, ktoré sa uskutoční 28. novembra 2018 o 16.30 hod. v budove našej základnej školy...

POZVÁNKA – Slávnostná imatrikulácia prvákov

POZVÁNKA – Slávnostná imatrikulácia prvákov

Na známosť sa všetkým dáva tá skvelá, radostná správa!  Všetkých prvákov prijme Kráľovná Klára do stavu žiackeho 20. novembra 2018 o 16.30 hod. v Historickej radnici mesta Košice, Hlavná 59  Kráľovstvo prekvapení pozýva na túto slávnosť všetky mamky, ockov, babky, dedkov, tetky a ujkov   ...

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ anglického jazyka

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ anglického jazyka

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Hroncova 23, 040...

Riaditeľské voľno – 29.10.2018

Riaditeľské voľno – 29.10.2018

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka...

Klub šikovných detí od 1.10.2018

Klub šikovných detí od 1.10.2018

Klub šikovných detí je tu opäť pre vás od pondelka do štvrtka vždy od 14.00 do 14.45 hod. v II.B triede. Spoločne s pani učiteľkou Nutárovou a Verebovou sa môžete pripraviť na ďalší deň v škole.    Klub šikovných detí je prioritne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tak...