Riaditeľské voľno – 5. apríla 2017 (žiaci 5. – 8. ročníka)

Riaditeľské voľno – 5. apríla 2017 (žiaci 5. – 8. ročníka)

Riaditeľka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka...

Malý predškolák vo veľkej škole – 4. stretnutie – POZVÁNKA

Malý predškolák vo veľkej škole – 4. stretnutie – POZVÁNKA

A je tu to tu!!! DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ! Posledné stretnutie predškolákov pred zápisom do 1. ročníka. Aj v tomto mesiaci sa otvoria brány našej školy pre všetkých predškolákov, ktorých pozývame do našej školy na štvrté stretnutie už 15. marca 2017 o 16.00 hod. Spolu sa budeme zabávať a učiť sa...

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

Zverejňujeme voľné pracovné miesto – učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: Kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ Podkategória...