CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach, je vyučovanie dňa 15. februára (piatok) prerušené z dôvodu zvýšeného počtu žiakov s chrípkovým ochorením. 
Školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času sú mimo prevádzky.

Vyučovanie bude pokračovať v pondelok po jarných prázdninách 25. februára 2019.

Mgr. Klára Dziaková
riaditeľka školy