Ponuka záujmových útvarov 2017/2018

Oddelenie kultúry a umenia
P. č. Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
1 Farbičky M. Thíry výtvarný 1. – 4. UT 14.00 – 16.00
2 Šikovníček s Luckou L. Nagyová výtvarný 1. – 4. ST  14.00 – 16.00
3 Keramický K. Medvecká keramický 1. – 9. PI 14.00 – 16.00
4 Zábavné techniky L. Kocúrová výtvarný 1. – 7. UT 14.00 – 16.00
Oddelenie jazykov
P. č. Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
5 Let´s speak english lektor anglický jazyk 1. – 9. PO
ŠT
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
6 Španielčina hravo N. Majorošová španielsky jazyk 1. – 9. ST 14.00 – 16.00
Oddelenie spoločenských a prírodných vied
P. č. Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
7 MATES IX.A/B M. Michalcová/A. Tóthová/
M. Fazekaš
SJL, MAT 9. ŠT 14.00 – 16.00
8 Šachový S. Vokál šachový 3. – 9. PI 14.00 – 16.00
Oddelenie informatiky
P. č. Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
9 Počítačovo-tabletový V. Riečanová informatický 1. – 9. UT 14.00 – 16.00
Oddelenie telovýchovy a športu
P. č. Názov krúžku Vedúci ZÚ Zameranie Ročníky Deň Čas
10 ŠPORT MIX M. Murínová športy rôzneho zamerania 5. – 9. UT 14.00 – 16.00
11 Stolnotenisový M. Hudák stolný tenis 1. – 9. PO 14.00 – 16.00
12 Futbalový tréner futbalový 1. – 9. PI 14.00 – 16.00
13 Športový šerm Ľ. Luby šerm 4. – 9. PO

ŠT

16.00 – 18.00

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018