Čo sa udeje v apríli

 

29.3. – 3.4.2018 – veľkonočné prázdniny

4.4.2018 – nástup žiakov do školy po veľkonočných prázdninách

5.4.2018 – Slovensko bez drog (V.A, VI.A)

5.4.2018 – Zeleninkové šialenstvo – MŠ Němcovej, III. oddelenie ŠKD

6.4.2018 – Zápis žiakov do 1. ročníka od 14.00 do 18.00 hod.

7.4.2018 – Zápis žiakov do 1. ročníka od 08.00 do 12.00 hod.

9.4.2018 – Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

13.4.2018 – Fotografovanie triednych kolektívov, kamarátskych skupiniek

13.4.2018 – Deň narcisov

17.4.2018 – Matematická olympiáda – okresné kolo

do 20.4.2018 – Odoslanie prihlášok na stredné školy

25.4.2018 – Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok školského roku 2017/2018 o 14.00 hod. v zborovni

26.4.2018 – Triedne aktívy RZ o 16.30 hod. v kmeňových triedach

30.4.2018 – Štúrov Zvolen – regionálna súťaž v rétorike