Čo sa udeje v apríli

Dátum  
02. 04. 2019

10.00

Celomestské oslavy Dňa učiteľov

/PaedDr. Tatiana Volčková/

03. 04. 2019 Testovanie žiakov IX. ročníka –

Testovanie 9-2019

03. 04. 2019 Riaditeľské voľno
pre žiakov V. – VIII. ročníka
05. 04. 2019

14.00 – 18.00

Zápis žiakov do 1. ročníka

 

06. 04. 2019

08.00 – 12.00

Zápis žiakov do 1. ročníka

 

10. 04. 2019

14.00

 

 

 

 

Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok šk. roku 2018/2019

–          hodnotenie prospechu, správania
a dochádzky žiakov za III. štvrťrok

–          rôzne

–          diskusia

10. 04. 2019

16.30

Zasadnutie Rady školy

 

11. 04. 2019 Deň narcisov

 

11. 04. 2019

16.30

 

Triedne aktívy RZ

–          informácie o prospechu, správaní        a dochádzke žiakov  za III. štvrťrok šk. r. 2018/2019

–          2% dane

–          rôzne

16. 04. 2019 Košický kuchár 2019 /súťaž/
17. 04. 2019 Celomestský metodický deň

 

17. 04. 2019 Riaditeľské voľno
pre žiakov I. – IX. ročníka
18. 04. –

23. 04. 2019

Veľkonočné prázdniny
24. 04. 2019 Nástup do školy po veľkonočných prázdninách

 

26. 04. 2019 Fotografovanie triednych kolektívov, kamarátskych skupiniek
30. 04. 2019

08.30

Štúrov Zvolen – regionálne kolo súťaže
/Vedecká knižnica, Pribinova 1, Košice/