Čo sa udeje v decembri

Termín
03. 12.
do 07. 12. 2018
Týždeň vo farbách
06. 12. 2018 Mikuláš v škole pre žiakov I. – IX. ročníka

Deň v červenom

08. 12. 2018

13.00 – 19.00

Vianočný mama trh – Čo dokáže mama
10. 12. 2018

16.30

Rozprávkové Vianoce – akadémia žiakov školy

Veľká sála Historickej radnice, Hlavná 59, Košice

10. 12. 2018 Vyučovanie SRL – odpadá
12. 12. 2018

16.00 – 17.00

Malý predškolák vo veľkej škole – I. stretnutie
14. 12. 2018

18.00

Pracovná porada z príležitosti ukončenia roka
17. 12. 2018 Beseda so spisovateľom Branislavom Jobusom

Knižnica pre mládež mesta Košice – OC Merkur

21. 12. 2018

10.00

Starší bavia mladších

/chodba pri zborovni/

27. 12. 2018 – 07. 01. 2019
08. 01. 2019
Vianočné prázdniny


Nástup do školy