Čo sa udeje v januári

04.01.2018

10.00 – 12.00

Karneval na ľade

Crow arena

06.01.2018 Deň pracovného pokoja

 

08.01.2018 Nástup do školy po vianočných prázdninách

 

08.01.2018 Príhovor k novému roku 2018

 

08.01.2018

16.00

Zasadnutie Rady rodičov

 

16.01.2018

od 08.00

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku pre obvod Košice I

/3. poschodie/

17.01.2018

16.00

Malý predškolák vo veľkej škole

stretnutie s budúcimi prváčikmi

18.01.2018

16.30

Triedne aktívy RZ
22.01. – 26.01.2018 Lyžiarsky výcvikový kurz – VII. a VIII. ročník

Vyšná Boca, Hotel Barbora**

22.01.2018
do 14.00
Uzatvorenie klasifikácie za I. polrok šk. roku 2017/2018
24.01.2018 o 14.00 Klasifikačná porada
za I. polrok školského roku 2017/2018
– hodnotenie prospechu, správania a dochádzky- rôzne aktuálne úlohy
30.01.2018 Svetový deň teplákov

– tematický deň v teplákoch

31.01.2018 Odovzdávanie výpisov žiakom, zhodnotenie práce

– roč. 1. – 4. na 4. vyučovacej hodine

– roč. 5. – 9. na 5. vyučovacej hodine

02.02.2018 Polročné prázdniny

– vyučovanie bude pokračovať 05.02.2018