Čo sa udeje v januári

Termín
22.12.2018 –

07.01.2019

Vianočné prázdniny

 

08.01.2019 Nástup do školy po vianočných prázdninách

 

08.01.2019 Príhovor k novému roku 2019

 

16.01.2019

16.00

Malý predškolák vo veľkej škole – II. stretnutie
17.01.2019

16.30

Triedne aktívy RZ
23.01.2019 o 14.00 Klasifikačná porada
za I. polrok školského roku 2018/2019
– hodnotenie prospechu, správania a dochádzky

– rôzne aktuálne úlohy

24.01.2019

o 16.00

Zasadnutie Rady rodičov
30.01.2019 Svetový deň teplákov

– tematický deň v teplákoch

31.01.2019 Odovzdávanie výpisov žiakom, zhodnotenie práce

– roč. 1. – 4. na 4. vyučovacej hodine

– roč. 5. – 9. na 5. vyučovacej hodine

01.02.2019 Polročné prázdniny

– vyučovanie bude pokračovať 04.02.2019