Čo sa udeje v júni

07. 06. 2018

16.30 hod.

Triedne aktívy RZ

 

11. 06. –
15. 06. 2018
Škola v prírode – I. a II. stupeň

Hotel Ski (I.A, I.B, I.C, II.B)

Hotel Ďumbier (II.A, II.C, III.A, III.B, IV.A)
Hotel Poštár (V. – IX. roč.)

15. 06. 2018 Ukončenie krúžkovej činnosti
18. 06. 2018

16.00 hod.

Ahoj, Šlabikár – rozlúčka so šlabikárom I.A
19. 06. 2018

16.00 hod.

Ahoj, Šlabikár – rozlúčka so šlabikárom I.B
20. 06. 2018

16.00 hod.

Ahoj, Šlabikár – rozlúčka so šlabikárom I.C
21. 06. 2018 Teoretická príprava pred účelovým cvičením a didaktickými hrami
22. 06. 2018 Didaktické hry (do 11.40)

Účelové cvičenie Areál Anička (do 12.35)

22. 06. 2018

13.00 hod.

Klasifikačná porada za II. polrok
šk. r. 2017/2018
 
25. 06. 2018

10.00 hod.

Mesto Košice deťom –
ocenenie najlepších žiakov
od 25. 06. 2018 Triednické práce – tr. uč. v triedach

roč. I – IV. – 4 vyuč. hodiny

roč. V. – IX. – 5 vyuč. hodín

25. 06. 2018 Odovzdávanie a preberanie učebníc –
I. stupeň
26. 06. 2018 Odovzdávanie a preberanie učebníc –
II. stupeň
27. 06. 2018

09.00 – 18.00

HroncoLand – festival športu a zábavy
28. 06. 2018 Skúška programu na záver školského roka 2017/2018
29. 06. 2018

8.00 – 10.00

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

–          vydávanie vysvedčení a zhodnotenie celoročnej práce tried

29. 06. 2018

14.00

Hodnotiaca pedagogická rada

 

 

02. 07. –

06. 07. 2018

Fíííha – letný prímestský tábor