Čo sa udeje v máji

01.05.2018 Deň pracovného pokoja
02.05. – 01.06.2018 Zber vrchnákov z PET fliaš
02.05.2018 Zdravé mesto Košice –

vyhodnotenie výtvarnej súťaže

03.05.2018 Literárne Košice Jána Štiavnického –

vyhodnotenie literárnej súťaže

03.05.2018 SRL – odpadáva
04.05.2018 Veselý chodník

– kreslenie na asfalt v rámci Dní mesta

05.05.2018

19.30

Košické Benátky

– prezentácia netradičných plavidiel

07.05.2018 Riaditeľské voľno udelené žiakom
08.05.2018 Deň pracovného pokoja
09.05.2018

8.30 hod.

ZOO – výučbový program

I.A, I.B, I.C, II.B, II.C

09.05.2018

14.00 hod.

Pracovná porada

  • Klíma školy, kvalita školy
  • Aktuálne úlohy
  • Rôzne, diskusia
10.05.2018

11.00 hod.

13.00 hod.

Zdravý chrbátik

Vyšetrenie žiakov I.A

Školenie pedagogických zamestnancov

14.05.2018 a
17.05.2018
Prijímacie pohovory na stredné školy
14.05.2018 – 17.05.2018

07.00 – 07.45 hod.

14.00 – 16.30 hod.

Vydávanie rozhodnutí o prijatí žiakov

do I. ročníka

15.05.2018

13.30 hod.

Bábkové divadlo

I. a II. ročník

17.05.2018

13.30 hod.

Bábkové divadlo

III. a IV. ročník

18.05.2018 Štvorylka na Hlavnej

žiaci IV. – IX. ročníka

18.05.2018 – 19.05.2018 Pracovná porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

– garant ZŠ Hroncova

19.05.2018 Dobrovoľnícka jar na Hroncovej

– jarná brigáda v spolupráci s DCK

22.05.2018 HBSC štúdia LF UPJŠ

II. stupeň

22.05.2018

 

08.30 hod.

10.30 hod.

Zábavná prvouka

– otvorená vyučovacia hodina so SAV

II.B

II.C

22.05.2018

12.30 hod.

Otvorená hodina korčuľovania

III. a IV. ročník

24.05.2018

12.30 hod.

13.15 hod.

Otvorená hodina korčuľovania

I. ročník

II. ročník

28.05.2018 SRL – odpadáva
28.05.2018 –

31.05.2018

Dejepisná exkurzia Praha