Čo sa udeje v máji

01.05.2019 Deň pracovného pokoja

 

04.05.2019

19.30 hod.

Košické Benátky

– prezentácia netradičných plavidiel

06.05. –

14.05.2019

Zber papiera
07.05.2019

08.00 hod.

Dofotenie kamarátskych skupiniek

 

07.05.2019 Zábavná prvouka

– otvorená vyučovacia hodina so SAV (II.C)

08.05.2019 Deň pracovného pokoja

 

13.05.2019 a
16.05.2019
Prijímacie pohovory na stredné školy

 

13.05.2019

14.05.2019

16.05.2019

Vydávanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí žiakov do I. ročníka

13.05. a 16.05.: 7.00 – 7.45 a 13.00 – 16.30

14.05. – 7.00 – 16.30

15.05.2019

14.00 hod.

Pracovná porada

 

16.05.2019 Divadelné predstavenie

žiaci VII. a VIII. ročníka

do 17.05.2019 Odovzdať záväzné prihlášky do ŠJ

pre školský rok 2019/2020

17.05.2019 Štvorylka na Hlavnej

žiaci IV. – IX. ročníka

24.05.2019 – 25.05.2019 Pracovná porada riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

– garant ZŠ Hroncova

31.05.2019

9.00 – 18.00 hod.

Hroncoland – festival športu a zábavy