Čo sa udeje v marci

 

26.2. – 2.3.2018 – jarné prázdniny / Fíííha – jarný prímestský tábor

5.3.2018 – nástup žiakov po jarných prázdninách

13.3.2018 – prezentácia školy v MŠ Watsonova o 15.45 hod.

13.3.2018 – Pytagoriáda 3, 4, 5 – okresné kolo

14.3.2018 – pracovná porada o 14.00 hod. v zborovni

14.3.2018 – Malý predškolák vo veľkej škole – IV. stretnutie s predškolákmi, deň otvorených dverí o 16.00 hod. /I.A – prízemie/

19.3.2018 – Matematický klokan

21.3.2018 – Testovanie 9 – testovanie žiakov IX. ročníka

21.3.2018 – I. – II. ročník – vyučovanie podľa mimoriadneho rozvrhu (4 vyučovacie hodiny)

21.3.2018 – III. – VIII. ročník – riaditeľské voľno

22.3.2018 – prezentácia školy v MŠ Obrancov mieru 16 o 16.00 hod.

23.3.2018 – Chemická olympiáda – okresné kolo

26.3.2018 – celomestské oslavy pri príležitosti Dňa učiteľov

29.3. – 3.4.2018 – veľkonočné prázdniny