Čo sa udeje v marci

Termín  
04. 03.2019

o 15.30

Prezentácia školy v MŠ Obrancov mieru 16
06. 03.2019

o 15.30

Prezentácia školy v MŠ Ťahanovské riadky 23
11. 03. 2019

o 10.00 hod.

Divadelné predstavenie – Malá scéna ŠD

V. a VI. ročník

13. 03.2019

o 14.00

Pracovná porada

–          „Prevencia šikanovania“

–          aktuálne úlohy

–          rôzne, diskusia

13. 03.2019

o 16.00

Malý predškolák vo veľkej škole

– IV. stretnutie s predškolákmi

19. 03. 2019 Prezentácia školy v MŠ Watsonova
21. 03.2019 Matematický klokan