Čo sa udeje v októbri

od 1.10.2018 – Mliečna desiata

od 1.10.2018 – Klub šikovných detí (vždy pondelok – štvrtok od 14.00 do 14.45 v II.B)

5.10.2018 – Dofotenie žiakov – portrétne fotografovanie o 8.00 hod.

7.10. – 10.10.2018 – Kamaráti na ľade – realizácia partnerského projektu so školami v Lodži /Poľsko/

10.10.2018 – Svetový deň výživy – Spoločenský pavilón

15.10. – 19.10.2018 – Hovorme o jedle – projektové vyučovanie

17.10.2018 – Pracovná porada o 14.00 hod. v zborovni

19.10.2018 – DOD pre rodičov žiakov I. – IV. ročník /Svetový deň rodičov a škôl/ – otvorená hodina a vyrezávanie tekvíc

do 26.10.2018 – Odovzdať príspevok RZ

26.10.2018 – Halloweenská noc v škole od 17.00 hod. (pre žiakov IV. – IX. ročníka)

29.10.2018 – Riaditeľské voľno pre žiakov I. – IX. ročníka

30.10.2018 – Mimoriadny štátny sviatok

31.10. – 2.11.2018 – Jesenné prázdniny (nástup žiakov do školy 5.11.2018)