Fíííha – LETO 2018

PLATBA ZA TURNUS

Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa vo formáte DDMMRRRR (D – deň, M – mesiac, R – rok)
Poznámka pre adresáta: uviesť meno dieťaťa
Poplatok za poukaz je potrebné uhradiť najneskôr do 15.06.2018, úhrada v hotovosti nie je možná!
Poplatok za poukaz: 40€/4 dni.
Ak dieťa nastúpi do tábora len vo vyznačené dni (nie celý turnus), poplatok je: 10€/1 deň.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať:
Mgr. Martin Fazekaš – zástupca riaditeľky školy
telefón: 055/633 21 89, 0904 47 47 28
e-mail: zs@zshronke.edu.sk, martin.fazekas@gmail.com

Fíííha 2018