2015/2016

Fíííha - letný prímestský tábor - 4. deň
Fíííha - letný prímestský tábor - 3. deň
Fíííha - letný prímestský tábor - 2. deň
Fíííha - letný prímestský tábor - 1. deň
Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016
Vyhodnotenie zberových aktivít a matematických súťaží
HroncoLand ...festival športu a zábavy
Potulky mestom Košice
Autíčka na ovládanie v I. oddelení ŠKD
Tretiaci na dopravnom ihrisku
Otvorená vyučovacia hodina basketbalu - 5. a 6. ročník
Naši víťazi teleprojektu "Fullova ruža"
Bábkové divadlo na Hroncovej
Ahoj, Šlabikár - trieda žabiek I.B
Ahoj, Šlabikár - trieda sovičiek I.A
Vyhodnotenie predmetových olympiád a súťaží - Košice I.
Deň polície - MDD
Otvorená hodina korčuľovania - 1. a 2. ročník
Čítajme si - čitateľský maratón
Ušká plné príbehov - ZŠ Hroncova číta deťom z MŠ Boženy Nemcovej
Farbám neujdeš
55. výročie - "55. narodeniny školy"

Slávnostná akadémia žiakov školy "55. narodeniny školy" v Historickej radnici.

55. výročie - "Po rokoch"

Po rokoch - stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov školy.
Uvedenie do života žiackej literárnej zbierky "Zo školskej lavice"

Move week - Futbal, to je hra
Projekt o zvyšovaní povedomia o životnom prostredí
Štvorylka na Hlavnej ulici
Bubbleology prepadovka v 7.A a 7.B
Moje mesto - vyhodnotenie výtvarnej súťaže
Literárne Košice Jána Štiavnického - vyhodnotenie literárnej súťaže
Fullova ruža - vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Hlásime ďalšie úspechy z výtvarnej súťaže Fullova ruža
Hlavnú cenu v kategórii B - Fullova ruža 35 - udelila odborná porota:
Jurajovi Molnárovi - 1.A (trieda sovičiek)

Čestné uznania získajú:
Jasmina Fech - 1.A (trieda sovičiek)
Michaela Mária Liberková - 4.A

Čestné uznanie v kategórii C udelila odborná porota:
Michaele Smoleňovej - 6.A

Žiacka porota sa rozhodla udeliť tieto ocenenia:
Hlavná cena - Fullova ruža 35 - Natália Jamborová - 7.B
Hlavná cena - Fullova ruža 35 - Samuel Kovalčík - 7.B
Čestné uznanie - Júlia Sofia Hadbavná - 7.B

Všetkým ocenením blahoželáme. Talenty žiakov I. stupňa rozvíja p. uč. Wilková, na druhom stupni zas pani učiteľka Vasková.

« 1 z 4 »