HAVARIJNÁ SITUÁCIA!

HAVARIJNÁ SITUÁCIA!

Vážení rodičia, z dôvodu nočnej havárie vodovodného potrubia (pitná voda) na ulici B. Němcovej a Hroncovej je odstávka pitnej vody do opravy havárie (najskôr o 14.00 hod. 25.2.2019.)
Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste Vaše deti do školy neposielali, pokiaľ je to z Vašej strany možné.
Žiaci, ktorí budú aj napriek tomu v škole – budú mať náhradný program (mimo školy).
Obedy sa nevydávajú!

S pozdravom

Mgr. Klára Dziaková
riaditeľka školy