I.B – DELFÍNIKY

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Katarína VASKOVÁ/Mgr. Valéria BIROŠOVÁ

Matematika: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Prvouka: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Etická výchova: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

Výtvarná výchova: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Telesná výchova: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Športová príprava: Mgr. Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 13.15 /žiaci I. ročníka/