III.C – LEVÍČATÁ

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Margaréta PACHOVÁ/Mgr. Valéria BIROŠOVÁ

Matematika: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Informatika: Mgr. Viera RIEČANOVÁ/Mgr. Tatiana DUROVÁ

Prírodoveda: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Vlastiveda: PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

Etická výchova: PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Tomáš DANKO

Výtvarná výchova: Mgr. Martina MICHALOVÁ

Pracovné vyučovanie: Mgr. Martina MICHALOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Telesná výchova: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Športová príprava: Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 14.00 /žiaci III. ročníka/