Informačný deň pre rodičov – pozvánka na triedny aktív RZ

Vážení rodičia,
srdečne Vás pozývame na triedny aktív – Informačný deň pre rodičov, ktorý sa uskutoční 15. novembra 2018 (štvrtok) od 16.30 hod. v kmeňových triedach.

Tešíme sa na Vašu účasť

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení