Jedáleň

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Libuša KUBOVÁ – vedúca školskej jedálne
Jarmila VOZÁRIKOVÁ – hlavná kuchárka
Mária HINGISOVÁ – kuchárka
Gabriela PUČANOVÁ – pomocná sila
Iveta MATOOVÁ – pomocná sila

Kontakt: 055/633 21 82, sj.hroncova@centrum.sk

Oznam pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred poštovou poukážkou, trvalým príkazom z účtu po oznámení vedúcej ŠJ /nezabudnúť uviesť správny variabilný symbol žiaka, v doplňujúcich oznamoch meno a triedu žiaka/.
Odhlásiť – prihlásiť stravu je možné 1 deň vopred, v prípade choroby do 8.00 hod. ráno.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Žiakom v hmotnej núdzi sa v deň neprítomnosti v škole strava neposkytuje.
Žiakom k šeku bude priložený zápisný lístok, ktorý je potrebné vyplniť a obratom vrátiť.

Od 8.10.2011 sa mení podľa VZN č. 103 výška príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií.

Denný doplatok za odobrané jedlo:

Obed:
I. stupeň 1,01€
II. stupeň 1,09€
Desiata: 0,40 € –  pre žiakov našej školy začína od októbra

Pre žiaka v hmotnej núdzi rodič dopláca:

I. stupeň 0,01€
II. stupeň 0,09€

IBAN SK20 5600 0000 0005 0332 7005

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
Zápisný lístok – prihláška na obedy 2017