Klub šikovných detí od 1.10.2018

Klub šikovných detí je tu opäť pre vás od pondelka do štvrtka vždy od 14.00 do 14.45 hod. v II.B triede.
Spoločne s pani učiteľkou Nutárovou a Verebovou sa môžete pripraviť na ďalší deň v škole.   

Klub šikovných detí je prioritne pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Tak príď medzi nás!  Začíname v pondelok 1. októbra 2018.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Klub detí