KONTAKTY počas letných prázdnin

KONTAKTY počas letných prázdnin:
e-mail: zs@zshronke.edu.sk
web: www.zshroncova.sk/kontakt/
telefón:
0904 474 728 – Mgr. Martin Fazekaš – zástupca riaditeľky školy
0911 251 556 – Jana Zitrická – hospodárka školy

Prosíme Vás, aby ste nás počas letných prázdnin, v prípade potreby, kontaktovali vyššie uvedenými spôsobmi.

Želáme Vám príjemné leto 

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

LETO