Mesto Košice ocenilo pani učiteľku Wilkovú

26. marca 2018 sa uskutočnili celomestské oslavy pri príležitosti Dňa učiteľov. Na návrh vedenia našej školy bola navrhnutá na ocenenie Mgr. Helena WILKOVÁ, ktorá si z rúk vedenia mesta prevzala ocenenie. 😉 😉 Okrem toho si jej prácu uctil aj starosta Mestskej časti Košice – Sever pán Marián Gaj. 
Srdečne blahoželáme!  

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Charakteristika pani učiteľky: 

Pani učiteľka Helenka patrí medzi učiteľov, ktorí budujú dobrý imidž školy, vo vzťahu k žiakom ako pedagóg, ale aj vo vzťahu k rodičom. Aktívne sa podieľa na živote školy. Patrí medzi skúsených kvalifikovaných učiteľov – elementaristov s dlhoročnou praxou. Dobre pozná učebné osnovy a cieľové požiadavky pri rozvoji kľúčových kompetencií žiakov. Cieľavedome zapája talentovaných žiakov do výtvarných súťaží, v ktorých jej žiaci získavajú popredné umiestnenia na úrovni mesta, okresu, regiónu, kraja i Slovenska, za čo jej právom patrí uznanie. Prináša podnety na zlepšenie práce. Je dôsledná, náročná, a to isté vyžaduje aj od svojich žiakov. Pracuje s nadšením a veľkou tvorivosťou. Blahoželáme. :)

DSC_0005 (1) DSC_0168 DSC_0169 DSC_0172 DSC_0174KP_0422