Pedagogický zbor

Školský rok 2018/2019
I. stupeň

1.A – Mgr. Miriam JELČOVÁ
1.B – Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
1.C – Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ
1.D – Mgr. Miroslava PODHÁJECKÁ
2.A – Mgr. Helena WILKOVÁ
2.B – Mgr. Katarína VASKOVÁ
2.C – Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
3.A – Mgr. Margaréta PACHOVÁ

3.B – Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
3.C – Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
4.A – Mgr. Marcel HUDÁK
4.B – PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

Materská dovolenka  Mgr. Marianna Jančurová, Mgr. Zuzana Palovčíková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. oddelenie – Tamara PORVAŽNÍKOVÁ (I.A, IV.B)
II. oddelenie – Petra PETRÍKOVÁ (I.B, I.D)
III. oddelenie – Renáta BALTOVÁ (I.C, I.D)
IV. oddelenie – Valéria FEKETEOVÁ (II.A, II.B)

V. oddelenie – Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ (II.C, II.B)
VI. oddelenie –  Mgr. Natália Milichovská (III.A, III.B)
VII. oddelenie – Bc. Gabriela MATEJOVÁ (III.C, III.B)
VIII. oddelenie – Mária GAŠPERANOVÁ (IV.A, IV.B)

II. stupeň
5.A – Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
6.A – Mgr. Andrea LAJČÁKOVÁ

7.A – Mgr. Viera RIEČANOVÁ
8.A – Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
9.A – Mgr. Mária MURÍNOVÁ 

Netriedni učitelia
Mgr. Júlia BAFFYOVÁ
Mgr. Valéria BIROŠOVÁ
Mgr. Tomáš DANKO – katechét
Mgr. Klára DZIAKOVÁ
Mgr. Martin FAZEKAŠ
Mgr. Zuzana FERKAĽOVÁ – katechétka
RNDr. Ľubica FLORYKOVÁ
Mgr. Martina MICHALOVÁ
Mgr. Mária SVOREŇOVÁ – katechétka
Mgr. Andrea TÓTHOVÁ

Materská dovolenka  Mgr. Lucia Németová

Pedagogickí asistenti
Zuzana NUTÁROVÁ
Juliana VEREBOVÁ

Tréneri
Bc. Róbert NUBER
Hana TÖCZIKOVÁ

Školský psychológ
Mgr. Alexander LOZIAK