Pedagogický zbor

Školský rok 2017/2018
I. stupeň

1.A – Mgr. Helena WILKOVÁ
1.B – Mgr. Katarína VASKOVÁ
1.C – Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ
2.A – Mgr. Margaréta PACHOVÁ

2.B – Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ
2.C – Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ
3.A – Mgr. Marcel HUDÁK
3.B – PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

4.A – Mgr. Miriam JELČOVÁ

Materská dovolenka  Mgr. Marianna Jančurová, Mgr. Zuzana Palovčíková

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

I. oddelenie – Valéria FEKETEOVÁ
II. oddelenie – Anna HARVIŠOVÁ
III. oddelenie – Ing. Dagmar MAČIČÁKOVÁ
IV. oddelenie – Mgr. Martina GLIGANIČOVÁ
V. oddelenie – od 1.1.2018 – žiaci rozdelení do IV. a VI. odd.
VI. oddelenie – Bc. Gabriela MATEJOVÁ
VII. oddelenie – Mária GAŠPERANOVÁ
VIII. oddelenie – Tamara PORVAŽNÍKOVÁ

II. stupeň
5.A – Mgr. Valéria BIROŠOVÁ
6.A – Mgr. Viera RIEČANOVÁ
7.A – Mgr. Gabriela MICHALCOVÁ
8.A – Mgr. Mária MURÍNOVÁ 
9.A – Mgr. Martina MICHALOVÁ
9.B – Mgr. Andrea TÓTHOVÁ

Netriedni učitelia
Mgr. Júlia BAFFYOVÁ
Mgr. Ing. Dana BÉREŠOVÁ – katechétka
Mgr. Klára DZIAKOVÁ
Mgr. Martin FAZEKAŠ
RNDr. Ľubica FLORYOVÁ
Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ
Mgr. Anna IVANKOVÁ – katechétka
Mgr. Andrea LAJČÁKOVÁ
Mgr. Mária SVOREŇOVÁ – katechétka

Materská dovolenka  Mgr. Lucia Németová

Pedagogickí asistenti
Zuzana NUTÁROVÁ
Juliana VEREBOVÁ

Tréneri
Bc. Róbert NUBER
Hana TÖCZIKOVÁ

Školská psychologička
Mgr. Daniela ROZKOŠOVÁ