Predmetové komisie

Metodické združenie ročníkov 1 – 2 
Vedúca MZ – Mgr. Lucia Kádárová

Metodické združenie ročníkov 3 – 4
Vedúca MZ
– Mgr. Margaréta Pachová

Metodické združenie ŠKD
Vedúca MZ
– Tamara Porvažníková

Predmetová komisia SJL – ANJ – RUJ
Vedúca PK – Mgr. Kamila Hrivňáková

Predmetová komisia MAT – BIO – ETV – FYZ – GEG – CHE – INF – SEE – THD
Vedúca PK
– Mgr. Andrea Tóthová

Predmetová komisia DEJ – HUV – OBN – TSV – VYU – VYV 
Vedúca PK – Mgr. Mária Murínová