Predmetové komisie

Metodické združenie ročníkov 1 – 4 
Predsedníčka MZ – Mgr. Margaréta Pachová
Členovia – Mgr. Marianna Dócziová, Mgr. Kamila Hrivňáková, Mgr. Marcel Hudák, Mgr. Miriam Jelčová, Mgr. Iva Juhászová, Mgr. Katarína Kolláriková, Mgr. Katarína Vasková, PaedDr. Tatiana Volčková, Mgr. Helena Wilková

Metodické združenie ŠKD
Predsedníčka MZ
– Tamara Porvažníková
Členovia
– Valéria Feketeová, Mária Gašperanová, Mgr. Martina Gliganičová, Anna Harvišová, Ing. Dagmar Mačičáková, Bc. Gabriela Matejová, Martina Švecová, 

Predmetová komisia SJL – ANJ – RUJ
Predsedníčka PK – Mgr. Júlia Baffyová
Členovia – Mgr. Valéria Birošová, Mgr. Martin Fazekaš, Mgr. Gabriela Michalcová, Mgr. Mária Murínová,

Predmetová komisia MAT – BIO – ETV – FYZ – GEG – CHE – INF – SEE – THD
Predsedníčka PK
– Mgr. Andrea Tóthová
Členovia – RNDr. Ľubica Floryková, Mgr. Martina Michalová, Mgr. Lucia Németová, Mgr. Viera Riečanová

Predmetová komisia DEJ – HUV – OBN – TSV – VYU – VYV 
Predsedníčka PK – Mgr. Mária Murínová
Členovia – Mgr, Valéria Birošová, Mgr. Klára Dziaková, Mgr. Martin Fazekaš, RNDr. Ľubica Floryková, Mgr. Kamila Hrivňáková, Mgr. Miriam Jelčová, Mgr. Gabriela Michalcová, Mgr. Viera Riečanová,