Rada školy

Predsedníčka:
Mgr. Miriam Jelčová – pedagogický zamestnanec

Podpredsedníčka:
Andrea Bachurová – zástupca rodičov

Zapisovateľka:
Jana Zitrická – nepedagogický zamestnanec

Členovia:
Mgr. Martina Michalová – pedagogický zamestnanec
Ing. Ján Dečo – poslanec mestského zastupiteľstva
Marián Gaj – poslanec mestského zastupiteľstva
Anton Švajlen – poslanec miestneho zastupiteľstva
Beáta Lopušniaková – zástupca zriaďovateľa MMK
JUDr. Lenka Čechová Pisarčíková – zástupca rodičov
PaedDr. Marianna Jamborová – zástupca rodičov
Ing. Tatiana Desiatníková – zástupca rodičov