Oznam pre poberateľov DHN

Vážení rodičia,
pre školský rok 2018/2019 je potrebné do 16. júla 2018 (pondelok) odovzdať hospodárke školy (p. Jana Zitrická) alebo vedúcej školskej jedálne (p. Libuša Kubová) potvrdenie z ÚPSVaR a Vyhlásenie rodičov (na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením).

Oznam sa týka žiakov prvého ročníka a nových žiakov, ktorí prestúpia na našu školu od septembra 2018.

Viac informácií
telefonicky: 055/633 21 89 (hospodárka školy), 055/633 21 82 (vedúca ŠJ)
e-mailom: zs@zshronke.edu.sk, sj.hroncova@centrum.sk

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Vyhlásenie-rodičov
Vyhlásenie-rodičov