OZNAM VEDÚCEJ ŠJ a HOSPODÁRKY ŠKOLY

Dňa 19.12.2018 bude posledná možnosť odhlásenia stravy v školskej jedálni v kalendárnom roku 2018 z dní: 19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
Odhlasovanie bude možné len 19.12.2018 do 8.00 hod. ráno.
Ďakujeme za pochopenie.

Libuša Kubová
vedúca školskej jedálne

Dobrý deň,
Základná škola, Hroncova 23, Košice je rozpočtovou organizáciu,
z toho dôvodu, nie je možné uhradiť poplatky za ŠKD a CVČ splatné v roku 2019.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom
Zitriká Jana
hospodárka školy