Potvrdenie z ÚPSVaR – vyhlásenie o dotácii na stravu

Prosíme rodičov detí, ktoré sú zaradené do HN, aby nové potvrdenia z ÚPSVaR na rok 2018 predložili spolu s podpísaným vyhlásením o dotácií na stravovanie najneskôr do 10.12.2017 u vedúcej školskej jedálne alebo u pani hospodárky.

Vyhlásenie o dotácií na stravovanie si môžete stiahnuť a vytlačiť alebo vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne alebo pani hospodárky.

S pozdravom

Libuša Kubová – vedúca školskej jedálne

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Vyhlásenie rodičov
Vyhlásenie rodičov