POZVÁNKA – triedny aktív RZ – 18.01.2018

Vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na triedny aktív RZ, ktorý sa uskutoční 18. januára 2018 o 16.30 hod. v kmeňových triedach.

PROGRAM: 

  • hodnotenie prospechu a správania za I. polrok školského roku 2017/2018
  • aktuálne informácie, podujatia školy
  • 2%
  • rôzne
  • diskusia

Tešíme sa na vašu účasť.