Rozlúčka so základnou školou

Žiaci deviateho ročníka Základnej školy, Hroncova 23 v Košiciach srdečne pozývajú rodičov, starých rodičov, kamarátov a svojich učiteľom na ROZLÚČKU SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU, ktorá sa uskutoční 28. júna 2018 o 16.00 hod. v budove základnej školy (na prízemí).   

– slávnostný ceremoniál,
– príhovory, program,
– oceňovanie najlepších žiakov,
– pohostenie,
– a ďalšie prekvapenia   

Tešíme sa na vás.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Rozlúčka