ŠKD

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Ranný školský klub detí (družina) prebieha v čase od 6.00 do 7.40 hod.

Náš školský klub detí má osem oddelení, ktoré navštevujú deti podľa tried:

ODDELENIA ŠKD v školskom roku 2018/2019

I. oddelenie (I.A) – modrý kvet – T. Porvažníková – I.A, IV.B
II. oddelenie (I.B) – fialový kvet – P. Petríková – I.B, I.D
III. oddelenie (I.C) – ružový kvet – R. Baltová – I.C, I.D
IV. oddelenie (II.A) – biely kvet – V. Feketeová – II.A, II.B
V. oddelenie (II.C) – oranžový kvet – Ing. D. Mačičáková – II.C, II.B
VI. oddelenie (III.A) – červený kvet – Mgr. N. Milichovská – III.A, III.B
VII. oddelenie (III.C) – zelený kvet – Bc. G. Matejová – III.C, III.B
VIII. oddelenie (IV.B) – žltý kvet – M. Gašperanová – IV.A, IV.B

Po skončení vyučovania, prebieha v týchto oddeleniach činnosť:

odpočinková
rekreačná
záujmová
vzdelávacia

V odpočinkovej činnosti sa realizujú rôzne spoločenské hry, čítanie rozprávok a rozhovory na rôzne témy.

Rekreačná činnosť väčšinou prebieha vonku, na čerstvom vzduchu. Tu využívame hlavne náš pekný areál školy. Hráme sa s deťmi  rôzne pohybové hry, alebo chodíme na vychádzky do okolia školy.

Záujmová činnosť v sebe zahŕňa kreslenie, maľovanie, ručné práce, spievanie, tancovanie, rôzne besedy o prírode, o zdraví a vhodnom správaní. Organizujeme rôzne kvízy a súťaže.

Vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu žiakov na vyučovanie, učivo sa upevňuje aj pomocou rôznych didaktických hier.

Vážení rodičia, budeme sa tešiť Vašim pripomienkam a návrhom na zlepšenie činnosti nášho klubu detí.

MESAČNÝ POPLATOK ZA ŠKD JE 11€. Uhrádza sa priamym vkladom na účet.
Číslo účtu: IBAN SK38 5600 0000 0005 0332 6002

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
ŠKD – žiadosť o prijatie, čestné vyhlásenie 2017/2018