Škola v prírode – II. stupeň – Zemplínska Šírava

Milí žiaci II. stupňa,

v dokumentoch na stiahnutie si môžete vytlačiť a odovzdať vytlačené a podpísané pri nástupe do autobusu.

Tešíme sa na vás. Stretneme sa v pondelok o 9.30 hod. pred našou školou.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Pokyny do ŠvP