Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

Organizácia dňa 29. júna 2018 /piatok/

08.00 – Slávnostné ukončenie školského roka, odovzdávanie riaditeľských pochvál (školský dvor)
09.15 – Ukončenie slávnosti, odovzdávania vysvedčení v triedach (odchod žiakov domov – cca o 10.00)
od 10.30 do 12.00 – Vydávanie obedov v školskej jedálni (odhlásenie žiakov z obedov je možné najneskôr do 22. júna 2018 – do 08.00)
do 12.00 – V prevádzke je školský klub detí (ŠKD)

Letné prázdniny: 2. 7. – 31. 8. 2018
Nástup do školy: 3. 9. 2018 (08.00 – Slávnostné otvorenie školského roka)

Kontakty počas letných prázdnin:
e-mail: zs@zshronke.edu.sk
web: www.zshroncova.sk/kontakt – kontaktný formulár

LETO