ŠTÚROV ZVOLEN – POZVÁNKA

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach organizuje XXXIII. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Súťaž sa uskutoční 30. apríla 2019 o 8.30 hod. v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice, Pribinova 1, Košice. Všetky dokumenty k súťaži nájdete pod textom v DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Štúrov Zvolen 2019 – oslovovací list
Štúrov Zvolen 2019 – prihláška
Štúrov Zvolen 2019 – propozície
Štúrov Zvolen 2019 – kritéria hodnotenia Štúrov Zvolen 2019 - plagát