Tábor sa skončil. ĎAKUJEME

ĎAKUJEME 
Päť prázdninových dní máme úspešne za sebou… naša škola však ani počas týchto prázdnin neoddychovala a zorganizovala pre šesťdesiatku detí jarný prímestský tábor FÍÍÍHA. 

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým deťom, ktoré sa rozhodli stráviť dni prázdnin spoločne s nami a zažiť tak skvelé dobrodružstvo. Rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru a nám nezostáva nič iné, iba dúfať, že sa rozhodnete pre náš tábor FÍÍÍHA aj počas letných prázdnin.   

Poďakovanie patrí aj celému pedagogickému tímu p. Gliganičovej, p. Juhászovej, p. Kocúrovej, p. Komáromyovej, animátorke Vanesske Vass, a samozrejme aj našim malým – veľkým pomocníčkam Julke Kováčovej, Miške Liberkovej a Natálke Vargovej. 
Naše brušká by boli hladné, ak by sa o ne tak výborne nepostarali naše pani kuchárky, za čo im rovnako ďakujeme.

Tešíme sa na vás počas letnej edície prímestského tábora FÍÍÍHA. 
Do skorého videnia, priatelia.

Martin Fazekaš – hlavný vedúci tábora, zástupca riaditeľky školy
ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

DSC_0352