Testovanie 9 – 2018 – 21. marec 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9 – 2018 v školskom roku 2017/2018

 

Dátum testovania: 21. 03. 2018 (streda)

Povolené pomôckykalkulačka, funkčné písacie potreby – modré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítko)

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, študijné materiály, učebnice, výpisky-ťaháky, jazykové príručky, matematické tabuľky

Zoznamy žiakov budú vyvesené na dverách miestností v hlavnej budove školy 21. 03. 2018.

Po ukončení testovania žiaci 9. ročníka vo vyučovacom procese nepokračujú.

Výsledky testovania sa žiaci a rodičia dozvedia:

– v elektronickej podobe – 17. 04. 2018

– výsledkové listiny budú – 30. 04. 2018

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Základné informácie T9 – 2018