Zápis do 1. ročníka

Zápis žiakov do 1. ročníka sa na našej škole uskutoční:
5. apríla 2019 (piatok) od 14.00 do 18.00
6. apríla 2019 (sobota) od 8.00 do 12.00

Prečo sa rozhodnúť pre našu školu?
– vychovávame múdre, dobré, aktívne a šťastné deti,
– tvoriví učitelia motivujú k lepším výsledkom,
– korčuľujeme v zimnom štadióne Crow Aréna,
– rodičov oslobodíme od nosenia detí na tréning a žiakov od skorého vstávania,
– predmet KORČUĽOVANIE je riadne zaradený v rozvrhu hodín,
– vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka,
– máme školský klub detí s bohatými aktivitami,
– rozmanitú krúžkovú činnosť v centre voľného času,
– dve multifunkčné ihriská,
– počítačovú učebňu, multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami a tabletmi,
– vyučovanie prebieha vo vynovených triedach (plastové okná, nový nábytok, vymaľované triedy),
– sme škola s najväčším počtom podujatí pre žiakov a ich rodičov: Šarkaniáda, Grilovačka v záhrade, Halloween, Pasovačka prvákov, Čajíček u pani riaditeľky, Mikuláš, Vianočné trhy, Svetový deň teplákov, Valentín, Karneval, HroncoLand, školy v prírode, lyžiarske výcviky a množstvo ďalších,
– prijímame aj žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v inej mestskej časti, sú z inej obce, z iného školského obvodu.

Sme tou správnou voľbou pre Vášho prváčika! 

P.S.: Nezabudnite si so sebou priniesť Váš občiansky preukaz a rodný list dieťaťa …a dieťa, samozrejme!

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať:
– prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke http://www.zshroncova.sk/kontakt/
– mailom na: zs@zshronke.edu.sk
– správou na facebooku: www.facebook.com/ZsHroncova23Kosice
– telefonicky:
Mgr. Martin Fazekaš – zástupca riaditeľky školy: 055/633 21 89

 

Pár dôležitých informácií: 

  • zapisujú sa deti, ktoré do 31.8.2019 dovŕšia 6 rokov (je potrebné prísť na zápis, aj keď uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky – tento fakt je potrebné oznámiť pri zápise, aj v prípade, že chcete Vaše dieťa zapísať predčasne)
  • prijímame aj žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt v našom školskom obvode
  • na zápis je potrebné prísť s dieťaťom – v sprievode oboch rodičov (pokiaľ to nie je možné, prosíme vypísať splnomocnenie druhého zákonného zástupcu)
  • pri zápise predložíte: rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz

Zápis 2019