ZÁPIS DO 1. ročníka – POĎAKOVANIE

Vážení rodičia,

naše prvé slová “poputujú” práve k vám. V prvom rade sa vám všetkým chceme úprimne poďakovať za dôveru, ktorú ste prejavili nám – našej škole – tým, že ste prišli na zápis práve na Hroncovu a zapísali ste to najcennejšie, čo doma máte – vaše dieťa. Ženiete nás naďalej vpred na sebe pracovať a zdokonaľovať sa.  V neposlednom rade vám ďakujeme za trpezlivosť pri administratívnych úkonoch spojených so zápisom do 1. ročníka.  Úprimne sa tešíme, že budeme mať od septembra takých láskavých a starostlivých rodičov, ktorí, veríme, budú vždy nápomocní. 

Milé deti, naši budúci prváčikovia,
asi si ani nedokážete predstaviť akú máme z vás radosť. Počas dvoch dní sme mali jedinečnú šancu spoznať tie najšikovnejšie detí z Košíc a okolia. Veríme, že sa vám v našej škole páčilo, a že sa už teraz tešíte na september, kedy vás všetkým našim žiakom predstavíme ako našich ozajstných prvákov a prvýkrát prekročíte prah našej školy.   

A na záver patrí poďakovanie všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom i žiakom za pomoc a dobre odvedenú prácu počas dvoch dní slávnostného zápisu na našu školu. 

ĎAKUJEME 

vedenie školy
ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Ďakujeme