Zápis do 1. ročníka – TLAČIVÁ – NOVÉ!

Vážení rodičia,
ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do budúceho 1. ročníka v ZŠ Hroncova 23 v Košiciach, prosíme vás, aby ste vypísali tento elektronický formulár prihlášky (kliknite TU). 

Vyplnenú elektronickú prihlášku Vám radi vytlačíme (na požiadanie) v škole počas zápisu. :)

Link: https://zshroncova.edupage.org/register/

Vytlačenú a podpísanú prihlášku prineste so sebou (spolu s vašim preukazom totožnosti a rodným listom dieťaťa) na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020, ktorý sa na našej škole uskutoční

v piatok 5.4.2019 od 14.00 do 18.00 hod. a

v sobotu 6.4.2019 od 8.00 do 12.00 hod.

So zápisom musia písomne súhlasiť obaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

Tešíme sa na vás.

Poznámka: Údaje o dieťati, prosíme, vypisujte podľa rodného listu dieťaťa.

Upozorňujeme Vás, že odoslanie online prihlášky nie je náhradou vašej osobnej účasti na zápise do 1. ročníka.

Všetky ostatné dokumenty k zápisu si môžete stiahnuť v DOKUMENTOCH NA STIAHNUTIE (v PDF verzii alebo vo WORDe) alebo vyplniť priamo osobne na zápise.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

Žiadosť_o_zápis_2019 (PDF) / Žiadosť_o_zápis_2019 (WORD)

Prihláška_na_voliteľný_predmet (PDF) / Prihláška na voliteľný predmet (WORD)

Žiadosť o odklad PŠD (PDF) / Žiadosť o odklad PŠD (WORD)

Žiadosť o predčasné zaškolenie (PDF) / Žiadosť o predčasné zaškolenie (WORD)