ZBER GAŠTANOV

Základná škola, Hroncova 23 v Košiciach… škola plná prekvapení
VYHLASUJE “ZBER GAŠTANOV”
V termíne od 24.09. do 05.10.2018

Odvážené gaštany môžete nosiť na vrátnicu, kde ich od vás prevezme pani upratovačka alebo pán školník. Hmotnosť nadiktujete Vašej triednej pani učiteľke alebo pánovi učiteľovi… nezabudnite, je to dôležité! 
Najlepší z Vás získajú v závere zberu vecné odmeny.
Staň sa najlepším zberačom gaštanov.

Koordinátorkou zberu je pani učiteľka Lajčáková.

ZŠ Hroncova… škola plná prekvapení

Zber gaštanov