II.A – VČIELKY

Triedna učiteľka: Mgr. Helena WILKOVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Helena WILKOVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Helena WILKOVÁ/Mgr. Júlia BAFFYOVÁ

Matematika: Mgr. Helena WILKOVÁ

Informatika: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ/Mgr. Viera RIEČANOVÁ

Prvouka: Mgr. Helena WILKOVÁ

Etická výchova: PaedDr. Tatiana VOLČKOVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

Výtvarná výchova: Mgr. Helena WILKOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Katarína KOLLÁRIKOVÁ

Telesná výchova: Mgr. Helena WILKOVÁ

Športová príprava: Hana Töcziková

*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 13.15 – 14.00 /žiaci II. ročníka/