II.B – PIRÁTI

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Katarína VASKOVÁ/Mgr. Helena WILKOVÁ

Matematika: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Informatika: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ/Mgr. Viera RIEČANOVÁ

Prvouka: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Etická výchova: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

Výtvarná výchova: Mgr. Katarína VASKOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Lucia KÁDÁROVÁ

Telesná výchova: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Športová príprava: Mgr. Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 13.15 – 14.00 /žiaci II. ročníka/