1.B – PIRÁTI

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína VASKOVÁ

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Anglický jazyk:

Matematika: 

Prvouka: 

Etická výchova: 

Náboženská výchova:

Výtvarná výchova: 

Hudobná výchova: 

Telesná výchova: 

Športová príprava:
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 12.30 – 13.15 /žiaci 1. ročníka/