II.C – MOTÝLIKY

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

Aktuálny rozvrh vyučovacích hodín nájdete TU

 

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

Anglický jazyk: Mgr. Marcel HUDÁK/Mgr. Kamila HRIVŇÁKOVÁ

Matematika: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

Prvouka: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

Etická výchova: Mgr. Tatiana DUROVÁ

Náboženská výchova: Mgr. Mária SVOREŇOVÁ

Výtvarná výchova: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

Hudobná výchova: Mgr. Marianna DÓCZIOVÁ

Telesná výchova: Mgr. Ivana JUHÁSZOVÁ

Športová príprava: Hana Töcziková
*Poznámka: predmet športová príprava sa vyučuje v čase 13.15 – 14.00 /žiaci II. ročníka/